اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۱۳۹۹/۹/۶
شرح وظايف
واحد بازرسی
• تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر ، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای تابعه به منظور سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه
• بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع
• تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل منظم جهت اطلاع رییس دانشگاه از عملکرد واحدهای مختلف
• برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
• تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیران و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست / مدیریت واحد و بررسی راهکارهای اصلاحی در صورت انحراف از معیار
• کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و ریاست دانشگاه
• آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه
• اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور ذیربط به منظور اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی ایشان در چارچوب قوانین و مقررات
 
واحد ارزیابی عملکرد
• همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های تابعه
• اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
• احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به کمیسیون تحول اداری دانشگاه
• همکاری و هماهنگی با کمیسیون تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
• نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و واحد های تابعه و تحلیل و آسیب شناسی ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
• انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل و ارائه پیشنهادهای لازم
 
 واحد پاسخگویی به شکایات
• دریافت شکایات سامانه ای، حضوری، تلفنی و مکتوب مراجعین و کارکنان
• بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
• بررسی و پاسخگویی به شکوائیه های ارسالی از نهادهای نظارتی و سایر واحدهای فرادستگاهی
• پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادات واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
• جمع بندی شکایات به صورت دوره ای و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و واحدهای تابعه و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت کاهش میزان شکایات
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1399/08/18
تعداد بازدید: 1000
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal