اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۱۳۹۹/۹/۹
1398/05/02
به ميزباني مشهد مقدس؛
يكصد و نهمين اجلاس روساي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور به ميزباني مشهد و در قالب سه كارگروه تخصصي آغاز شد.

به گزارش وبدا، كارگروه آموزش، تحقيقات و دانشجويي، كارگروه بهداشت، دارو، درمان، بيمه و پرونده الكترونيك سلامت و كارگوه اقتصاد سلامت و مديريت منابع در طول دو روز اجلاس، با حضور روساي دانشگاه ها، معاونين و مديران ارشد وزارت بهداشت برگزار مي شود.

در كارگروه آموزش، تحقيقات و دانشجويي موضوعاتي همچون طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي، تامين و تربيت نيروي انساني مورد نياز حوزه سلامت با نگاه به مناطق آمايشي، سهميه پذيرش دانشجويان علوم پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و وضعيت انتقال دانشجوي خارج از كشور، ايجاد فضاي باز سياسي و فرهنگي در دانشگاه ها، سياست ها و برنامه هاي ستاد، مبتني بر بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي تحقيقاتي كشور و همچنين اولويت هاي پژوهشي علوم پزشكي شامل اولويت هاي ملي و منطقه اي و بررسي ماموريت هاي واگذار شده، بررسي مي شود.

در كارگروه تخصصي اقتصاد سلامت و مديريت منابع به موضوعاتي همچون راهكارهاي محافظت مالي از مردم در شرايط كنوني و روش هاي كاهش پرداختي از جيب و كاهش هزينه هاي فقرزا، ارتقاي شاخص هاي پوشش خدمات، بهره مندي، دسترسي مالي و روند سهم اعتبارات از GDP، مولدسازي دارايي ها و استفاده از ظرفيت هاي هيات امنا، راهكارهاي مديريت بودجه و درآمد، تكميل پروژه هاي عمراني و تامين نيروي انساني مورد نياز و نيز به راه هاي مطالبه به موقع از سازمان هاي بيمه گر پرداخته مي شود.
در كارگروه بهداشت، دارو، درمان، بيمه و پرونده الكترونيك سلامت نيز موضوعاتي مانند اجراي راهنماهاي باليني و مديريت هزينه ها در بيمارستان ها، راهكارهاي دستيابي به اهداف حوزه پرستاري، الزامات اجرايي پرونده الكترونيك سلامت و نظام ارجاع، مراقبت هاي اوليه سلامت در ارائه خدمات واگذاري شده، برنامه ملي پزشك خانواده و نظام ارجاع، نظام مراقبت بيماري هاي غيرواگير، چارچوب نظام پاسخ ملي در حوادث و بلايا، الزامات تامين و توزيع خون و فرآورده هاي پالايش خون، الزامات تامين واكسن و سرم، راهكارهاي تامين و استقرار تجهيزات بيمارستاني با توجه به معيارهاي اقتصادي و راهكارهاي تفويض بخشي از اختيارات غيرحاكميتي سازمان غذا و دارو و معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور به انجمن هاي تخصصي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي بررسي مي شود.
اين اجلاس فردا و با حضور وزير بهداشت خاتمه مي يابد.
تعداد بازدید:
8
نویسنده:
منبع:
http://behdasht.gov.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal