اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۱۳۹۹/۹/۶
1398/05/02
وزير بهداشت در اولين نشست هيات هاي امناي كلان منطقه 7:
وزير بهداشت گفت: سطح دانشگاه ها بايد رفيع تر شود. دانشگاه نبايد محدود به تصويب يك سري مصوبت مالي و اداري شود، بلكه دانشگاه محلي براي غليان آموخته ها و ارتقاي علم، پژوهش و سطح آموزش است. از طرفي، تاكيد ما بر ترفيع سقف مديريتي دانشگاه ها است.
 
به گزارش وبدا، دكتر سعيد نمكي در اولين نشست هيات هاي امناي كلان منطقه 7 كه شامل روسا و اعضاي هيات هاي امناي دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان، شهيد صدوقي يزد، شهركرد، كاشان و بروجن است، اظهار كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جزو اولين دستگاه هايي است كه به بحث هيات امنا پرداخته، تا براساس آن، دانشگاه ها با مدلي متفاوت از گذشته اداره شده و ادامه امور دانشگاه ها ديگر برعهده دولت نباشد تا با تغيير وزرا، دانشگاه ها نيز دچار شوك مديريتي نشوند. بنابراين، حضور هيات امنا از بروز چنين مشكلاتي پيشگيري خواهد كرد. در آن زمان، به اين موضوع فكر نكرديم كه وقتي دانشگاه ها قرار است با بودجه دولتي اداره شوند، هرگز قدرتمندي نظام اداره هيات امنايي را كه در ديگر نقاط دنيا مشاهده كرده ايم، نخواهيم داشت، چراكه در ساير كشورهاي جهان، اداره امور دانشگاه ها برعهده بخش خصوصي است. گرفتاري ما اين است كه قصد داريم دانشگاه را با مدل هيات امنا و با بودجه دولتي اداره كنيم. اين موضوع يكي از سخت ترين گره هاي ما در ارتقاي سطح مديريتي دانشگاه با هيات امنا است.

دكتر نمكي خاطرنشان كرد: انتظار ما از هيات امناي دانشگاه هاي علوم پزشكي اين است كه سقف دانشگاه ها ارتقا يابد. امروز، دانشگاه ها تلخ ترين ايام مديريتي خود را از لحاظ وزن علمي، پژوهشي، آموزشي و مديريتي سپري مي كنند. مديران دانشگاه هاي امروز ما، چنانچه قابليت تصميم گيري داشته باشند، قدرت آن را ندارند. جاي تاسف است، برخي مديران دانشگاهي با واسطه بعضي از افراد قدرتمند خود را ابراز مي كنند و پشت قامت افرادي پنهان شده اند كه از لحاظ علمي به مراتب از آنها پايين تر هستند. اين موضوع منزلت دانشگاه هاي علوم پزشكي را تنزل داده است و شايد وزير بهداشت يكي از مقصران اصلي ماجرا باشد كه اين عزيزان را در استان ها رها كرده و اجازه داده هركسي با هر روشي، بر اين مديران بتازد و چنانچه فرمايشي را اطاعت نكردند، خلع كند و چنانچه بر اصولي پايبند بودند، بر آنها بتازد. درخواست ما از هيات امنا اين است كه روساي دانشگاه هاي ما را تنها رها نكنند و اجازه ندهند در اين يورش هاي غيرمنطقي و غيرعالمانه، دچار تشكيك و ترديد شوند. مثلا در يك از منطقه اي، يك رييس دانشگاه و شش نماينده مجلس با رويكردهاي مختلف حضور دارند و رييس دانشگاه بايد خود را با هركدام از اين نمايندگان هماهنگ كند و مدام از اين موضوع نيز هراس داشته باشد كه وزير تا اندازه اي تحت تاثير است كه با يك تذكر، رييس دانشگاه را تغيير خواهد داد. با اين روش نمي توان دانشگاه را مديريت كرد.

وزير بهداشت با تاكيد براينكه تعيين روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي برعهده وزراي بهداشت است، افزود: البته اصول كلي ما تعامل است، اما چنانچه فرد محترمي ازجمله نمايندگان، ائمه جمعه و استانداران بخواهند به رييس دانشگاهي دستور دهند، مورد پذيرش ما نخواهد بود. بنابراين، درخواست ما از هيات امنا اين است كه در اين رويكرد جديد، به روساي دانشگاه ها كمك كنند تا در تاب آوري مديريتي جديد، دچار وقفه و تزلزل نشوند.

دكتر نمكي با تاكيد بر ارتقاي علمي دانشگاه ها، بيان كرد: سطح دانشگاه ها بايد رفيع تر شود. دانشگاه نبايد محدود به تصويب يك سري مصوبت مالي و اداري شود، بلكه دانشگاه محلي براي غليان آموخته ها و ارتقاي علم، پژوهش و سطح آموزش است. از طرفي، تاكيد ما بر ترفيع سقف مديريتي دانشگاه ها است. با افراد كوتاه فكر نمي توان به سطوح بالايي رسيد و با افكار منجمد و متحجر نمي توان جرياني سازنده ساخت. "چشم ها را بايد شست و جور ديگري بايد ديد"، منزلت هركسي محترم است، اما جايگاهي براي دخالت در امور دانشگاهي را ندارند. اگر رييس دانشگاهي تحت تاثير اين جريانات، براي دانشگاه تحت اختيار خود، تصميمي اخذ كرد، اولين كسي كه براي تغيير اين رييس دانشگاه اقدام خواهد كرد، بنده هستم. لذا، ضرورت دارد كه هيات هاي امنا نيز از اين تفكر دفاع كرده و براي تحقق آن پافشاري كنند.

وزير بهداشت گفت: درعين حال، تغيير رويكرد در اقتصاد دانشگاه ها نيز ضروري است. دانشگاه ها بايد بتوانند در اقتصاد ملي نقش آفريني كند و نبايد به بودجه هاي دولتي وابسته شوند، هرچه دانشگاه به بودجه هاي دولتي وابسته تر باشد، از اقدامات و دستورات دولتي متاثر تر خواهد شد و هر چه دانشگاه مخارج خود را از منابع عمومي دولت بريد، مستقل تر، محكم تر و ماندگارتر خواهد بود. بنابراين، هيات امنا براي خلق ثروت در دانشگاه ها كار كنند. اما بايد توجه داشت كه نقش آفريني در امر اقتصاد، نبايد به قيمت زير سوال رفتن آموزش و پژوهش تمام شود.

دكتر نمكي درخصوص امور مالي دانشگاه ها تصريح كرد: قسمت قابل توجهي از مسائل مالي دانشگاه در سال هاي گذشته شفاف نيست و متاسفانه شفافيت امور مالي دانشگاه ها مبهم است. بايد به اين مضوعات نيز بيشتر رسيدگي شود.

وزير بهداشت يادآور شد: درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها فرمول خاصي ندارد و دانشگاه ها براساس مدل خاصي اين درآمدها را دريافت نمي كنند. برخي دانشگاه ها درآمدهاي خود را مديريت مي كنند و برخي از آنها بودجه كم مي آورند، بنابراين ضرورت دارد اين ناهماهنگي ها مرتفع شود. نبايد جزيره اي عمل كنيم. چنانچه به صورت جزيره اي عمل كنيم، نمي توان مملكت را اداره كرد. بنابراين، از دوستانم در معاونت توسعه و منابع انساني مي خواهم براي هم شكل شدن ساختار مالي دانشگاه ها تلاش كنند.

دكتر نمكي در پايان عنوان كرد: همچنين، قرار است، هيات هاي امناي دانشگاه هاي علوم پزشكي را نيز احيا كنيم و هيات امناي استاني با اهداف هيات امنايي شدن دانشگاهها قرابت چنداني ندارد.
تعداد بازدید:
18
نویسنده:
منبع:
http://behdasht.gov.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal